top of page

Utbildningsutskottet

umu campus.jpeg

OM OSS

Umepedagogernas utbildningsutskottet är ett forum för information, diskussion och erfarenhetsutbyte  inom ramen för utbildningsbevakning. I utskottet finns sektionens ordförande, utbildningsbevakare från Umeå studentkår samt arbetsmiljöombud (SAMO). Detta för att du som är studentrepresentant ska erbjuda stöd i arbetet med utbildningsbevakning och i

Studenter som läser vid Lärarhögskolan har rätt att finnas representerade vid flera organ, råd och utskott inom Universitetets regi. Som student kan du även inneha rollen som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) som innebär att bevaka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på universitetet.  Som en del i arbetet med utbildningsbevakning har Umepedagogerna inrättat ett utbildningsutskott med syfte att organisera, fånga upp och ge stöd till studentrepresentanter. 

 

Mötesprotokoll
Lärarhögskolans protokoll

Studentrepresentanter

UmPe.png
Hectos samo (Studerandearbetsmiljöombud)

Mejla mig!

UmPe.png
Hectos samo (Studerandearbetsmiljöombud)

Mejla mig!

UmPe.png
tuff samo (Studerandearbetsmiljöombud)

Mejla mig!

bottom of page