top of page

Vår sektion

UmePedagogerna (UmPe) är till för dig som studerar till lärare, fritidspedagog, eller studie- och yrkesvägledare vid Umeå universitet. Sektionen har som syfte att bevaka och förbättra studenternas intressen och utbildning.

Inom vår förening finns det många föreningar och utskott man kan engagera sig i. Du kan dels sitta med i våra styrelser om du vill vara med och påverka arbetet i våra föreningar. Har du ett speciellt intresse kring och bara arbeta med studiesociala aktiviteter eller kanske studiebevakning rekommenderar vi att du går med i ett utskott hos oss! 

UmPe uppbyggnad.png

UmPes uppbyggnad

Umepedagogerna, även kallat UmPe, är sektionen för pedagoger vid Umeå Universitet. UmPe är en sektion i föreningen Umeå Studentkår som företräder studenter inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildningarna vid umu. Inom UmPe finns det två stycken dotterföreningar, Hectos och TUFF. Hectos är kårföreningen för studie- och yrkesvägledare, ämneslärare, yrkeslärare och specialpedagoger, och TUFF är kårföreningen för dig som läser till grundskollärare mot förskoleklass-årskurs 3 eller årskurs 4-6, samt lärare med inriktningen förskola och fritidshem.

UmPes styrelse

UmPe.png

Ordförande

Elsa Göthlin

UmPe.png

vice Ordförande

Ellen Johansson

Styrelsen
UmPe.png

Ledamot | hectos

Sanna Andretzky

UmPe.png

Ledamot | Tuff

Johanna Ivarsson

UmPe.png
UmPe.png

Ledamot | hectos

Emma Kullberg

UmPe.png
UmPe.png

Ledamot | Tuff

Maja Billgren

Ledamot | TUFF

Hanna Näsman

Ledamot | hectos

Lisa Henricson

Problem med studierna?

UmPe.png

Studentombud

Arvid Eklund

Arvid arbetar med att stödja studenter och doktorander i de problem rörande deras utbildning eller arbetsmiljö som kan uppstå under studietiden. Så anser du att du har blivit felbehandlat under studietiden i allt från I allt från bristfällig kommunikation från dina lärare till diskriminering  kan du kontakta Arvid för hjälp och stöd.

IMG_0931-removebg-preview.png
UmPe.png

Utbildnings-bevakare

Felix Köhler

Theodor företrädare bland annat pedagogstudenter vid fakulteter och institutioner och bevakar att kvaliteten på utbildningarna hålls uppe. Så om du tycker att din utbildning brister för att den är dålig bör du kontakta Theodor.

UmPe.png

Studiearbetsmiljö-ombud(Samo)

SAMO har som uppdrag att bevaka studenternas arbetsmiljö och  studieförhållanden. Hit kan du vända dig om du upplever problem i fysisk eller psykosocial arbetsmiljö. Det kan handla om skador i universitetets lokaler, bristande tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning, kränkningar, känslor av utanförskap och stress.

bottom of page