top of page

ÅRSMÖTE 2022

Kallelse till Årsmöte 2022


När? 11 maj 2022 klockan 16.30 (mingel och fika från 16.00)

Var? Lokalen Tryggheten (i källaren i samhällsvetarhuset Umeå universitet)


Efter mötet vill vi bjuda våra medlemmar på skönt häng och mat på restaurangen Rött som ligger ett stenkast från lokalen där Årsmötet hålls. För att delta på detta krävs att du fyller i anmälan om vad du ska äta samt bifogar bild på kårleg.
Du som tecknat medlemskap i Umeå Studentkår och tillhör UmPe har närvarorätt, yttranderätt samt rösträtt under Årsmötet. Nedan finner du information om vad ett Årsmöte är och hur det går till samt hur du som medlem kan vara med och påverka genom exempelvis motioner/interpellationer.UmePedagogerna, förkortat UmPe, har som huvudsakligt syfte att bevaka- och medverka i utvecklingen av Lärarhögskolans utbildningar och förutsättningarna för studier vid Lärarhögskolan samt främja sina medlemmars intressen. Årsmötet är, tillsammans med stormötet, UmPes högsta beslutande organ. På årsmötet fattas bland annat beslut om styrning kommande verksamhetsår. Hit hör att välja en ny styrelse, fatta beslut om budget, verksamhetsplan och verksamhetsmedel till underliggande kårföreningar.


Medlemmar har rätt att inkomma med interpellationer (frågor) och motioner (förslag) och ska få dessa behandlade under mötet. Interpellation och motion ska ha inkommit skriftligt till UmPes styrelse senast åtta (8) dagar före årsmötet.

Deadline: 3 maj klockan 12.00.

UmPes styrelse är skyldig att avge ett skriftligt interpellationssvar till årsmötet, när interpellationen besvarats kan årsmötet uppta debatt i det ämne interpellationen behandlar. Interpellationen och UmPes styrelses skriftliga interpellationssvar ska föras in i protokollet. UmPes styrelse är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till beslut till årsmötet.


Länk till formulär för din interpellation och/eller motion: HÄR


Det går även bra att mail in din interpellation eller motion till: umpe.ordf@umeastudentkar.se

Årsmötet regleras i UmPes stadgar.


Notera att detta evenemang är levande och vi kommer att uppdatera med mer information under kommande vecka. Föredragningslistan kommer utgå senast 7 dagar före Årsmötet.

VÄL MÖTT!

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page