top of page

Våra föreningar och utskott

I UmePedagogerna (UmPe) kan man engagera sig på flera olika sätt! Dels kan du sitta i vår styrelse som väljs på våra års- och stormöte som är en gång per termin. Man kan även engagera sig i våra kårföreningar Hectos och TUFF, där kan man sitta i styrelsen som även de väljs på deras års- och stormöten som är en gång per termin eller vara med i något av deras utskott Hectos kalaskommitté eller KalasTuffarna som arrangerar de flesta av föreningarnas studiesociala event. Hos oss i UmPe kan man även engagera sig i våra utskott. Just nu har vi tre aktiva utskott: Examensceremonigruppen, utbildningsutskottet och overallkommittén. Mer info om dem och vad de gör hittar du här nedanför!  

Hectos

Kårföreningen för dig som läser till ämneslärare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och specialpedagoger vid Umeå universitet

hectos.png

TUFF

TUFF står för "Tidigare års utbildning, förskola och fritidshem." Kårföreningen för dig som läser till förskollärare, grundlärare mot fritidshem, F-3 eller 4-6. 

ruff.jpeg
  • Black Twitter Icon
Föreningar

Examensceremonigruppen ansvarar för att planera och genomföra UmePedagogernas och Lärarhögskolans examensceremonier. Det finns två stycken ceremonier, en inträffar i januari och en i juni.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet ansvarar för UmePedagogernas       utbildningsbevakning.  

Den sker genom ett samarbete mellan UmePedagogernas studentombud och studentrepresentanter som medverkar i olika programråd för utbildning inom Lärarhögskolan. Tillsammans utvärderar vi och diskuterar utbildningarna i Umepedagogernas utbildningsutskott.

ovvar.jpeg

Overallkommittén

Overallkommittén ansvarar för försäljning, marknadsföring och beställning av UmePedagogernas overaller och märken samt att de anordnar alla event som hör till overaller som till exempel ovveinvigning och syjuntor.

Examensceremonigruppen

bottom of page